Blog

Telefon je pao u vodu


Šta učiniti ako vam se telefon pokvasio ili pao u vodu?

Važno je napomenuti da je telefon u ovakvom stanju neophodno što pre odneti u servis, kako bi se nakon isključivanja baterije pristupilo uklanjanju tečnosti i isušivanju logičke ploče. Na ovaj način bi se izbeglo dalje oštećenje i potencijalni gubitak podataka.


Telefon je pao u vodulogo iservice

U svim profesinalnim servisima postoji obavezna procedura ultrazvučnog čišćenja matične ili logičke ploče, kako je naziva Apple. Razlog tome je što vremenom dolazi do oksidacije elektronskih komponenti i višeslojne štampane ploče (engleski. Circuit board - PCB). Voda sadrži hlor i druge minerale koji se koriste u njenom prečišćavanju, tako da proces oksidacije praktično započinje odmah jer telefon već ima određenu temperaturu koja inače pospešuje ovaj proces.

Teoretski, elektronske višeslojne štampane ploče treba sušiti 24 sata na konstantnoj temperaturi od 80-100°C kako bi se trajno uklonio ostatak vlage koja se nalazi ispod BGA čipova i uglavnom se ne može neutralisati bez ultrazvučnog čišćenja.
U suprotnom, štampana ploča može biti definitivno oštećena nakon samo par sati. U rijetkim slučajevima telefon može ostati u funkciji, ali se kasnije mogu pojaviti posledice kao što su: Telefon se ne može uključiti, ne može pronaći mrežu, audio ne radi, ne puni bateriju, ima problem sa pozadinskim osvjetljenjem i niz drugih neispravnosti.

Internetom se šire sumljive informacije poput činjenice da bi bilo korisno staviti telefon u kesu sa pirinčom-rižom. Sila spoljnjeg pritiska vazduha u atmosferi je mnogo veća od unutarnje u zatvorenom prostoru, uključujući i telefone sa hermetičkom zaštitom tako da sila spoljašnjeg pritisaka vazduha teži da se izjednači sa unutarnjim pritiskom. Na osnovu ove činjenice sila spoljnjeg pritiska vazduha praktično zadržava tečnost i vlagu u telefonu, pa čemu onda pirinač može biti od pomoći? Stavljanje telefona u pirinač, nema pozitivnog efekta, samo je gubljenje veoma dragocjenog vremena za popravku telefona. Ovaj metod bi imao efekta (opet teoretski) ako se telefon otvori i direktno stavi u kesu sa pirinčom, ali postoji mogućnost da će to povećati štetu na matičnoj ploči. "Genijalci" koji ove informacije plasiraju na internetu, da će pirinač biti od pomoći, izgleda da su propustili neke časove u školi.

Ne treba verovati sve ono sto nam prikazuju na youtube jer je u praksi to sve ipak drugačije. Svi proizvođači mobilnih telefona poseduju sertifikat IP67 i IP68. Međutim, "Waterproof" (vodootporan) i "water-resistant" (otpornost na vodu) su dve različite kategorije koje se koriste za opisivanje sposobnosti nekog proizvoda da se izbori u kontaku s vodom. Dakle, vodootporan znači da telefon može zaustaviti vodu u određenoj mjeri, ali ne u potpunosti. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su mobilni telefoni testirani isključivo u laboratorijskim uslovima pre dobijanja relevantnih certifikata. U praksi, kada se telefon rasklopi u servisu na radnom stolu sve to izgleda drugačije. Hermetičko zatvaranje svih mobilnih telefona funkcioniše na osnovu dvostrano samolepljive sunđeraste trake koja vremenom gubi svoju elastičnost jer se svako telo na toploti širi a na hladnoći skuplja. Ovaj vid zaštite praktično može imati efekta ali isključivo na novim telefonima.

Savet:

Ako niste u mogućnost da mobilni telefon odmah odnesete u najbliži servis, moj savet je da ga postavite u poziciju tako da ekran bude okrenut na dole, zašto? Tečnost koja dođe u kontakt sa matičnom pločom slivaće se na rashladni metal koji koriste svi moduli dispeja jer je matična ploča fiksirana na poleđinu kućišta. Ova alternativa se zasniva isključivo na spašavanju matične ploče a samim tim i podataka.

Važna napomena !!!

Garancija koju ste dobili od prodavca ne pokriva oštećenja nastala usled kontakta sa vodom.

GaranziaOvo obaveštenje se nalazi na službenim web stranicama svih proizvođača telefona. Pravite veliku grešku ako mislite da možete prevariti tehničku službu ili proizvođača, jer se unutar telefona nalaze posebne naljepnice, takozvani indikatori vlažnosti, koji menjaju boju u prisustvu vlage. Ako se vlasnik ne slaže sa ovom izjavom, tehnička služba može dostaviti fotografije sa relativnim opisom kao dokaz oštećenja.

Šta ne bi trebalo raditi ako telefon dođe u kontak sa vodom::

- Ne pokušavajte uključiti telefon. Voda je provodljiva i ako je prisutna u unutrašnjosti telefona može dovesti do kratkog spoja i prouzrokovati trajna oštećenja na telefonu.
- Nemojte ni pokušavati da priključite telefon na punjač.
- Nemojte sušiti telefon fenom, stavljati ga na grijač, radiator ili ga izlagati sunčevoj svjetlosti.

Ako je telefon pao u morsku vodu:

Mobilni telefon koji je pao u morsku vodu neophodno je potopiti i isprati u destilovanoj vodi, time bi se uklonila kristalizovana morska so, zatim ultrazvučno čišćenje specijalnim izopropil alokoholom koji ima preko 99,8% čistoće i koji se masovno koristi u elektronici ili medicinskom benzinu koji je dobro koncentrisan kao prečišćeni benzin.

U našem servisu uspevamo da iPhone vratimo u ispravno stanje poštujući niz navedenih procedura. Ako to nije moguće, sledi procedura spašavanje podataka. Dakle, ako je matična ploča značajno oštećena, nastavljamo sa isključivanjem pojedinačnih loših blokova, praveći kratkotrajne mostove kako bismo uspostavili direktnu vezu sa memorijom. U većini slučajeva ovaj postupak funkcioniše, ali nažalost, ponekad to nije moguće pa se podaci trajno gube, bilo zbog toga što je telefon prekasno donet u seris ili su već od strane "stručnjaka" isprobane razne sumnjive metode opisane na internetu, što je praktično dovelo do trajnog uništenja logičke ploče i trajnog gubitka sadržaja memorije. Sa memorijskog čipa je nemoguće preuzeti informacije jer NAND flash memorija poseduje kriptografske algoritme za šifrovanje podataka koji su poznati samo proizvođačima.

Preporuka:

Barem jednom mesečno uradite bekap (Backup) kako bi sačuvali podatke sa telefona. Ovo je inače preporuka svih proizvođača mobilnih telefona.